İletişim

            Sermaye

            Ortaklar, ilk ortaklık yılı içinde kooperatife teslimini taahhüt ettikleri ürün değerinin, ilk yıldan sonra da teslimin gerçekleştirdikleri ürün değerinin % 30’u kadar ortaklık payı taahhüdünde bulunacaklardır.

            Ortaklığa girişte her bir ortak sermaye taahhüdüne mahsuben taahhüt ettiği sermayenin en az 1/8’ünü peşin olarak ödeyecektir.

            İlk ortaklık yılına ait ortaklık pay taahhüdüne esas olacak ürün değerinin bulunmasında, en son alım fiyatı dikkate alınacaktır.

            Bir ortağın sermaye taahhüdü en çok 30.000 TL’dir. Bu miktar genel kurul kararıyla arttırılabilir.

            Ortağın kalan sermaye payı borçları ise, Kooperatif Birliğe bağlı ise Birliğin de onayı alınarak, 20 (yirmi) taksiti geçmemek üzere, genel kurulca belirlenecek taksit süresi içinde, yılda bir taksit ödemesi olmak üzere, eşit taksitler halinde tahsil edilir. Kooperatif ile ortak arasında bir ödeme planı yapılmış ise, ayrıca ihtara gerek olmaksızın geciktirilen ödemelere, ticari faiz oranı ve geciktirilen gün üzerinden faiz uygulanır.