İletişim

                       KOOPERATİFİMİZE YENİ ORTAK KAYIT İŞLEMİ

          Kooperatifimize yeni ortak olacak üreticilerimizin 2021 / 2022 işyılı yağlık ayçiçeği ürünü ekmiş ve 2021 ÇKS de bildirimini yapmış olan üreticilerimizin, 2021 ÇKS ile Kooperatifimize gelerek aşağıdaki evrakları noksansız hazırlamalarıyla birlikte Kooperatifimizin ilk Yönetim Kurulu toplantısında gündem maddesi görüşülerek Kooperatif ortaklığı için işlemleri yapılacaktır.

1. Ortaklık Evrakları:

 • Ortaklığa Giriş Dilekçesi (Kooperatiften alınacak)
 • Ortaklık Taahhüt Mektubu (Kooperatiften alınacak)
 • Ortaklık Beyannamesi (Kooperatiften alınacak)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Nüfustan (Muhtar) İkametgah belgesi
 • Nüfustan nüfus kayıt örneği
 • İl/ilçe Tarım Müdürlüğünden ÇKS
 • İl/ilçe Tarım Müdürlüğünden varsa sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvan kaydı
 • Vergi kimlik no'su
 • Fotoğraf 2 adet
 • Kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik kurumu numarası ve durumu
 • Tapu fotokopileri ve kiralık işliyorsa varsa kira sözleşme fotokopileri
 • Vergi Dairesinde mükellefiyet durumu hakkında bilgi (Kooperatiften alınacak belge)

 

2. Kooperatifimize 2021 ÇKS de bildirildiği ürün miktarı kadar Üretim Beyannamesi verilmelidir.